Бесконтактно мерење и инспекција

Бесконтактно мерење со најсовремен boreCONTROL сензор од Micro-Epsilon дизајниран инспекција на внатрешни прегради и мерење на дијаметар, и инспекција на шуплини со дијаметар во опсег од 4 mm до 16 mm.

Бесконтактно мерење

Мерниот систем содржи:

 • сензор со интегриран ротационен драјв
 • контролер за мотор
 • контролер за сензор
 • заменлива леќа

Механичките својства на системот, мерниот метод, приказот на податоци се прилагодливи на желбите на корисникот. Конфокална хроматска технологија овозможува бесконтактно мерење на дијаметар и профил, како и проценка на површина и детекција на дефекти на шуплини.

Сакате да набавите опрема од нашето портфолио на Сензори?

Интегрирајте ротационен драјв за циркуларно мерење

мерење инспекција отвори

Сензорот со интегриран ротационен драјв овозможува циркуларно мерење. Движењето на сензорот и мерниот објект е овозможено од RTA чекорен мотор или YASKAWA и UNITRONICS сервомотор.

Ваков метод овозможува мерења за поголеми мерни површини и различен мерен опсег: 4–10 mm, 8–12.8 mm, и 10–16 mm. Може да мерите различни материјали, дури и оние сензитивни и тешко пристапни.

Внимавајте на детали

 • куси мерни циклуси поради висока семплирачка стапка (до 25 kHz)
 • конфокално хроматско мерење на растојание и инспекција на површинасо проценка на интензитет
 • висока повторливост и точност
 • оптичка температурна компензација

Конфокален хроматски мерен принцип нуди:

 • бесконтактно мерење со мала светлосна точка
 • висока резолуција во радијална и аксијална насока
 • висока динамика (стапка на семплирање до 25 kHz)
 • може да се примени на многу материјали, дури и сензитивни
 • прецизно мерење на делови за мелење, лиење пластика…
 • инспекција на прв примерок или мерење на дијаметар за време на процес
 • проценка на површина, и детекција на дефекти
 • автомобилска индустрија, воздухопловство, медицина, машинство
мерење инспекција шуплини

Сакате да дознаете повеќе?

Contactless measurements and inspection of openings

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

  Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

  Don’t miss other related news

  Don’t miss other news