CoDeSys програмабилен контролер

Turck го претставува својот TBEN-PLC контролер со IP67 заштита и со CoDeSys 3 софтверски развоен систем за контрола на мали модуларни уреди. Робусниот компактен TBEN-PLC контролер овозможува имплементација на модуларни уреди во концептот на Индустрија 4.0 без потреба од електро ормар.

Монтирајте го TBEN-PLC надвор од Вашиот ормар

Благодарение на робусното куќиште и високата класа на заштита, TBEN-PLC контролерот може да го монтирате надвор од Вашиот електро ормар. Контролерот може да работи на температура од -40 °C до +70 °C, и во сурови работни услови каде прав, влага, и разни други типови на нечистотија се вообичаена појава.

Концептот на машини со кабелски склопови во автоматиката ги намалува трошоците за ожичување, и го олеснува пуштањето во работа. Децентрализираните решенија за инсталација на контролери и I/O модули надвор од електро ормарите заштедува време и пари паралелно.

Сакате да набавите наши PLC опрема?

Програмирајте го TBEN-PLC по Ваша мерка

Флексибилноста на новиот TBEN-PLC контролер се рефлектира во големиот број на комуникациски интерфејси.

Ако контролерот е конфигуриран како master модул, тогаш поддржува Modbus RTU, CANopen, и SAE J1939, покрај индустриските Ethernet протоколи: Profinet, EtherNet/IP, и Modbus TCP.

Сериските интерфејси RS232 и RS485 може да се користат со CoDeSys 3 софтверската околина. Контролерот содржи 8 универзални I/O канали за директна конекција на сензори и актуатори.

Произведувајте флексибилно

TBEN-PLC контролерот може да се конфигурира и како slave (одредени модели) во Ethernet мрежи: Profinet, EtherNet / IP, и Modbus TCP, но и Modbus RTU и CANopen мрежа, што овозможува негова употреба како конвертор на протоколи.

Исто така, контролерот може да биде и device manager вмрежен во CANopen, и истовремено да комуницира со модул кој користи Profinet протокол. Овој тип на контролер како дел од трендот на дигитализација во индустрија ни овозможува адаптација на постоечки хардвер концепти со барањата на вмрежено и флексибилно производство.

TBEN-PLC контролер Turck

Постигнете највисоко ниво на безбедност

TBEN-PLC апликација

Во комбинација со безбедни I/O модули и други Turck I/O технологии со IP67 заштита, може да постигнете сеопфатна контрола на машини со вклучени технологии за највисока безбедност без потреба од електро ормари.

Сакате да дознаете повеќе?

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

TBEN-PLC controller Turck

Subscribe to our newsletter!

    Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

    Don’t miss other related news

    Don’t miss other news