Ethernet свичеви за стабилен ProfiNet

SPIDER III фамилијата од Hirschmann опфаќа исплатливи индустриски Ethernet мрежни свичеви за доверлив пренос на големи количини на податоци на било кое растојание. Имајте бенефит од plug-&-play капацитетот за брза инсталација, брзо пуштање во работа, и максимално ефикасно производство.

Доверливост во екстремни услови

Водечкиот производител на индустриска опрема за комуникација Hirschmann ја претставува Spider III фамилијата на исплатливи индустриски неменаџирани Ethernet свичеви. Тие се екстремно погодни за доверлива ProfiNet комуникација во екстремни услови. Усогласени со барањата на меѓународни сертификати и стандарди.

Серијата SPIDER III Standard Line е дизајнирана за работа во апликации каде нема потреба од менаџирани Ethernet свичеви. Гарантиран висок податочен пропусен опсег со Gigabit брзина, и фибероптички комуникациски опции (RJ45, DSC, ST, SFP) за долготрајна скалабилност. Малата димензија заштедува простор, а plug-&-play дизајнот овозможува брза и лесна инсталација. Преку ниската енергетска потрошувачка и PoE+ технологијата, оваа серија ги намалува целокупните трошоци за одржување, а го зголемува перформансот.

Spider III-PL индустриски Ethernet свичеви Hirschmann

Сакате да набавите наши опрема?

Издржливост во екстремни индустриски услови

Spider III-PL Ethernet свичеви Hirschmann апликации

Серијата SPIDER III Premium Line има побогата понуда на бенефити од серијата Standard Line. Оваа премиум серија нуди додатна конфигурациска функционалност типична за менаџирани свичеви.

Премиум серијата исполнува поширок опсег на меѓународни сертификати, стандарди, и одобренија за примена во поширок спектар на индустриски, или транспортни апликации. Меѓу останатите, тие се усогласени со PROFINET A класа, и ги исполнуваат барањата за работа во зона 2 во согласност со ATEX насоките.

Предности на SPIDER III Premium Line серија

Функцијата Quality of Service (QoS) овозможува приоритетен пропусен опсег за протоколи или за корисници кои се критични за работа на системот. Преку QoS функцијата, свичевите се погодни за PROFINET CC-A усогласени апликации

Механизмот Broadcast Storm служи за превенција на мрежни јамки кога системот е континуирано преоптоварен со мрежен сообраќај. Механизмот го ограничува сообраќајот така што превенира колапс на системот

Автоматска конфигурација на совпаднати Ethernet параметри (Auto-Negotiation, Speed, Duplex Mode) на конектирани уреди, за да се спречи неправилна комуникација поради погрешна конфигурација, на пр. duplex mismatch

Одредени неактивни портови може да бидат исклучени за превенција на непожелен сообраќај

Индивидуално редундантно напојување, и статусна контрола на одредени портови

Менаџирани големи податочни пакети (jumbo податочни рамки) за зголемена ефикасност

Заштита од преоптовареност, менаџиран висок сообраќај, и превенција од загуба на податочни пакети

Енергетска ефикасност на физичко ниво (OSI модел) кога нема податочен сообраќај

Полесен менаџмент и конфигурација преку USB.

Spider III-PL мрежни свичеви Hirschmann

Погледнете SPIDER модели

Spider III-PL Ethernet свичеви Hirschmann модели

Сакате да дознаете повеќе?

Spider III-PL Ethernet switches Hirschmann

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

    Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

    Don’t miss other related news

    Don’t miss other news