Модул за прибирање податоци

Secomea модулот за прибирање податоци е edge gateway решение. Користете го за директно прибирање податоци од уреди како PLC или други, конектирајте се на SiteManager, обработувајте податоци, оптимизирајте ги, и зачувајте ги на IoT cloud. Приказ на трендови, и превентивно и предвидливо одржување базирано на тековни податоци се само некои бенефити.

Прибирање податоци од раб на мрежа

Secomea DCM модулот е надградба на SiteManager модулот, така што содржи напредна технологија за прибирање податоци од уреди на раб на мрежа (Edge Data Collection Gateway).

Со DCM може да прибирате податоци од уреди конектирани на SiteManager модул. По нивна обработка, DCM ќе испрати оптимизирани податоци до IoT cloud. Не се грижете за загуба на податоци во случај на дисконекција! DCM ги складира податоците локално, и ги праќа до cloud при повторно воспоставување на конекција.

DCM, Secomea лого

Сакате да набавите наши опрема?

Secomea DCM

DCM Secomea шема
 • Modbus TCP Client
 • OPC UA Client
 • Siemens S7
 • HTTP Generic
 • Просек на Min / Max вредности
 • Праг (долен / горен праг)
 • Напредни математички операции
 • Тригерирање по настан, време, или точка на семплирање
 • Складирање податоци во локална меморија
 • Проширување на меморија со microSD картичка
 • Податочна оптимизација
 • Cloud податочна конфигурација базирана на правила
 • Secomea Data Collection Cloud (DCC)
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Cumulocity (Software AG)
 • Сертифицирана енкрипција
 • Сигурносна ревизија од NIST SP800-115, OSSTMM, BSI
 • Grundschutz Catalogue, IEC 62443-3-3 & IEC62443-4-2

SECOMEA DCC

Data Collection Cloud (DCC) е cloud решение кои Ви помага да прибирате, обработувате, прикажете, и понатаму да користите податоци преземени од далечински машини во реално време.

Карактеристики:

 • Тековни и потенцијални податочни потреби се земени во предвид
 • Прибирање на податоци и далечински пристап од единствен уред
 • Визуелизација на податоци во реално време, и OEE пресметки
 • Дизајниран да предвидува идни потреби
 • Cloud складирање до 3 милиони точки од DCM
 • Сертифицирана сигурност
DCC Secomea лого

Користете DCC за:

 • Дијагностика
 • PLC програмирање
 • HMI и други паметни уреди
 • Веќе конфигуриран модул за OEE пресметки овозможува да предвидите дефекти на машина
 • Менаџирање и следење преку cloud пристап од контролен панел или децентрализиран SCADA веб-интерфејс

OEE (Overall Equipment Efficiency)

Secomea DCC решението содржи веќе конфигуриран модул за пресметка на целокупна ефективност на опрема (OEE). Оваа долгорочна податочна анализа ќе Ви овозможи да предвидите идна работа на Вашата машина. OEE е стандардизирана мерка за продуктивност која одредува процентуална искористеност на производен капацитет.

Во реален случај, OEE 100% значи: 100% квалитет (само добри парчиња), 100% перформанс (работа со полна брзина, без бавен циклус или куси прекини), и 100% достапност (распоредена работа, без непланирани прекини и поправки).

Overall Equipment Efficiency

Сакате да дознаете повеќе?

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

  Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

  Don’t miss other related news

  Don’t miss other news