Колаборативни роботи со AIRSKIN

Safety сензорот за допир Airskin претставува револуција во роботика. Сензорот ја подобрува интеракцијата помеѓу човек и робот.

Револуционерен safety сензор за допир

Safety сензорот за допир Airskin од Blue Danube Robotics, претставува револуција во роботика каде сведочиме на пораст во интеракција меѓу човек и робот.

Бенефити се отстранување на заштитни огради кои ја ограничуваат работната зона на роботот, зголемена работна ефикасност, и намален застој на робот.

Доколку роботот се судри со оператор, тогаш роботот застанува, а продолжува со работа откако операторот ќе притисне одредено копче, одредена гестикулација, или по одредено изминато време.

Сакате да набавите наши опрема за Безбедност на машини?

Едноставна интеракција

Според ISO 10218-2, постојат 3 степени на работа меѓу човек и робот: одделна работа, соработка, и интеракција. При степен на одделна работа, роботот и човекот работат во одделни временски периоди во заедничка работна зона. При соработка, роботот служи како компензатор на гравитација или некомфорни движења. Роботот се движи само на барање на операторот за да му асистира при движење на потежок товар и работа со потежок алат.

При интеракција, роботот-учесник преку неговиот дизајн или помош од додатоци е свесен за неговата околина, автономно работи, и соработува со човек на ист начин на соработка меѓу двајца луѓе.

Вистински колаборативен робот

Типични решенија кои овозможуваат имплементација на колаборативни роботи се пасивни лимити на сила и моќност при допир. На пример, заоблени рабови, поголема контактна зона, дополнителна постава, лимитирана маса.

Исто така, треба да имате во предвид и активни лимити на сила и вртлив момент при допир во спојките на роботот (мерачи на сила и вртлив момент на врвот и/или во спојките за детекција на судир, контрола на импеданса, лимитирана брзина на движење во спојките на робот, лимитирана инерција).

колаборативен робот AIRSKIN апликации

Без повреди

колаборативни роботи AIRSKIN safety сензор допир

Некои истражувања за праг на болка и повреда на човек од робот препорачуваат дека неопходно е да се намали брзината на роботот до 250 mm/s, а силата до 150N со цел намален ризик за повреда. При судир, преносната сила може да има двапати поголема вредност, но за максимални 500 ms.

Дополнителни механизми за имплементација на колаборативен робот може да бидат решенија со камера и решенија со заштита на сегменти од робот (пасивна и/или активна заштита, капацитивни или оптички сензори за активна заштита и мерење на близина на оператор, или мерење и детекција на температура на човек).

Safety влошки – кожата на Вашиот робот

Револуционерна и уникатна светска иновација во полето на колаборативни роботи, која го трансформира Вашиот индустриски робот во колаборативен или го подобрува Вашиот постоечки колаборативен робот, е патентираното роботско одело AIRSKIN.

AIRSKIN е “кожа” со која го опремуваме традиционалниот робот. “Кожата” е мек сензор на допир сензитивен на притисок, кој содржи влошки кои може да имаат различна дебелина за пасивна заштита во зависност од карактеристиките на апликацијата.

safety влошки AIRSKIN

Компоненти на AIRSKIN

AIRSKIN има сензор и мала пиезоелектрична пумпа која одржува одреден притисок на воздух во влошката. Максимум 15 влошки кои се монтирани на роботот преку потпорен слој (види слика) може да се конектираат во серија преку 2 OSSD safety излези директно на safety влезови на контролерот на роботот.

AIRSKIN компоненти
AIRSKIN монтажа

Safety сензор за допир и негови предности

AIRSKIN safety сензор допир

Предности на AIRSKIN решението се максимална брзина на робот (до 800 mm/s), брзо време на одѕив (до 9 ms), нагодување на дебелина за пасивна заштита според барања на апликација. Единствено во светот или ретко видено решение за роботи.

Како резултат на помала потребна зона (простор), поголема работна ефикасност (брзина), и иновација за намален ризик (безбедност), решението носи огромен бенефит за Вашата компанија.

Safety сензор за допир и негови предности

Уште едно иновативно решение е магнетна конекција на сензорот за превенција од оштета на изложените кабли кога тие се рутирани до надворешноста на роботската рака.

Кабелот на сензорот е едноставно одделен од другиот дел на конекторот, кој има контакт преку магнетна сила меѓу двата делови. Има до безбедносно ниво PLe cat 3 (ISO 13849), или SIL3 (EN 62061). Сертифициран од TÜV Austria.

AIRSKIN safety сензор допир

Стандарди

AIRSKIN стандарди

ISO / TS 15066 го надополнува EN ISO 10218-1.

Биомеханички лимити во колаборативни апликации – модел на човеково тело со 29 точки во 12 зони за лимитирање на силата и моќноста на роботот, дадени во табела во магистерската тема “Колаборативни роботи” од Aleš Zoret.

Стандардот содржи дефиниција за колаборативни роботи, според која: “колаборативен робот е робот дизајниран за директна интеракција со човек во рамките на обележан заеднички работен простор”. Дадени се четири операции:

  • Безбедно контролирано исклучување
  • Рачно насочување
  • Контрола на брзина и безбедно растојание
  • Лимитирана сила и моќност

AIRSKIN има безбедносно ниво PLe category 3 (ISO 13849), или SIL3 (EN 62061)

Сакате да дознаете повеќе?

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Two-hand switch Schmersal

Subscribe to our newsletter!

    Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

    Don’t miss other related news

    Don’t miss other news