Ethernet IP for faster data transfer to PLC

Unitronics’ series of award-winning UniStream PLC controllers now also supports the industrial Ethernet protocol over IP. This allows us high-performance real-time data transfer and even faster process control.

Take advantage of Unitronics’s free programming tool

It thus supports wireless data transfer between industry standard devices.

No additional software is required, as programming takes place in the included free UniLogic program, using tables.

Unistream can also act simultaneously as an I/O scanner or adapter.

Ethernet IP UniStream PLC Unitronics

Keni nevojë për ndihmë? Le t’ju ndihmojmë.

Keni një pyetje për ne?

Ethernet IP PLC Unitronics

Paraqisni pyetjet ose kërkesat tuaja në formularin e hyrjes dhe ne do t’ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.

Mos humbisni lajme të tjera të lidhura