Фотоќелија за сложени апликации

Leuze ретро-рефлективната фотоќелија со поларизирана светлина од 46C серија има до 80% зголемена функционална резерва во споредба со претходни модели.

Зголемена функционална резерва

До 80% зголемената функционална резерва овозможува две значајни подобрувања:

 • подобра и поефикасна екстракција на амбиентална светлина од околината, сега сензорот е практично комплетно несензитивен на амбиентална светлина
 • автоматско нагодување на сензитивноста во случај на појава на несовршености на стакленцето или на околна рефлексија

Сакате да набавите опрема од нашето портфолио на Сензори?

Зголемена доверливост, намален застој

Погоренаведените подобрувања значат зголемена доверливост при секакви услови, и намален застој на производство. Тоа доведува до погодна употреба на SR 46C фотоќелијата за конвеери во дрвопреработувачка индустрија, или за специјални машини кои бараат висока доверливост.

Фотоќелијата е погодна за работа на температура од -40 °C до + 60 °C , и има IP67 или IP69K класа на заштита што значи дека може да се користи и во најсурови средини.

Карактеристики

 • “Teach” тастер за лесно и брзо нагодување на сензитивноста
 • Вртлив потенциометар за прецизно нагодување на сензитивноста во поширок опсег
 • Јасно видлив LED индикатор за позиција на сензорот
46С апликации

Запознајте ја цела фамилија

цела 46C серија

Достапни се следните модели:

 • Светлосна бариера за голема функционална резерва, и опсег до 150m
 • Дизајн за рефлексија од огледало во комбинација со многу мали огледала особено погодни за правливи средини и детекција на транспарентни фолии
 • Верзија со RK 46 VarOS светлосна трака како специјална верзија на фотоќелија со дизајн за рефлексија од огледало со цел детекција на објекти со невообичаена форма
 • Сензор од SR 46C фамилија нуди најголемо растојание во својата класа, т.е може доверливо да детектира објекти оддалечени до 3 m

Сакате да дознаете повеќе?

Retro-reflective photoelectric sensor 46C Leuze

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

  Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

  Don’t miss other related news

  Don’t miss other news