Ex safety светлосна завеса

Ex safety светлосната завеса MLC 520 серија од Leuze Electronic има сертификат за употреба во потенцијално експлозивни зони од група II, категорија 3, зона 2 (гас), и зона 22 (прав). MLC 520 Ex моделите се екстремно цврсти safety светлосни завеси од тип 4. Сите модели имаат метална заштита и флексибилен концепт на монтажа кои овозможуваат нивна лесна и брза интеграција и најефикасна употреба во широк спектар на апликации од едноставни стандардни до комплексно контролирани процеси за безбедност на машини.

Тип 4 модел за потенцијално експлозивни зони

MLC 520 Ex safety светлосната завеса од Leuze Eletronic има интегриран систем за монтажа на 3 начини и голем 7-сегментен LED дисплеј. LED дисплејот јасно ја покажува точната позиција на предавателот и приемникот. Светлосната завеса е достапна во повеќе должини од 600 mm до 1500 mm.

Достапни се и 2 различни резолуции: 20 mm и 30 mm. Двата модели се дизајнирани за заштита на Вашите раце. Моделите се усогласени со Cat.4 safety степенот за употреба кај безбедност на машини во најопасни услови.

Сакате да набавите наши Ex опрема?

Карактеристики за зголемен перформанс

Leuze Ex safety светлосна завеса MLC 520

MLC 520 Ex моделот има функции за start/restart (RES) и за мониторинг на контактор (EDM) кои овозможуваат зголемен перформанс – со многу едноставна интеграција.

За апликации со повеќе светлосни завеси инсталирани на мал простор, достапна е сериска конекција на повеќе уреди преку safety прекинувачки излези (OSSD). Светлосните завеси користат инфрацрвени ласерски диоди, и се имуни на амбиентална светлина.

Сакате да дознаете повеќе?

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Ex safety light curtain MLC 520 Leuze

Subscribe to our newsletter!

    Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

    Don’t miss other related news

    Don’t miss other news