Safety модул PROTECT SRB

Schmersal safety модулот PROTECT SRB-E ја надополнува PROTECT SRB-E фамилијата на мултифункционални safety модули. Сега се достапни два нови дополнителни модули (SRB-E-302FWS-TS и SRB-E-402FWS-TS) кои гарантираат безбедност на машини, и следат друго опасно движење.

Два нови модули

Основен модул SRB-E-302FWS-TS комбинира функции на следење на вртлива алатка и safety тајмер за безбедно стопирање на машина. Напреден модул SRB-E-402FWS-TS вклучува дополнителна функција за контрола на отворање на врата, така што претставува уникатен модул на пазарот со 3 safety функции.

Safety функции и својства:

  • безбедносно ниво: до PL, SIL3
  • safety категорија: до 4
  • напојување: 24VDC

Сакате да набавите наши опрема за Безбедност на машини?

Бидете сигурни дека стопира безбедно

Schmersal safety модул PROTECT SRB

Модулот со функција за безбедно стопирање на ротациона алатка континуирано мери тековна брзина на алатка од конектираниот сензор, и вредноста ја споредува со поставена референтна вредност (гранична фреквенција за безбедно стопирање). Safety модулот детектира кога граничната фреквенција е постигната, и го активира safety излезот.

За безбедно да ја стопира ротационата алатка или делови од машината кои имаат исто стопирачко време (мотор, запчаници, осовина), SRB-E-FWS-TS модулот може да се користи и како safety реле со тајмер (задоцнето safety исклучување, safety функција STO). Кога модулот ќе постигне поставено време, се активира safety излез.

Функции на модул

SRB-E-402FWS-TS модулот овозможува и двоканална контрола на safety прекинувачи со заклучување, и со или без детекција на струја на куса врска. Модулот не дозволува отворање на заштитна врата во случај на опасно движење, и гарантира безбедно исклучување со друга safety функција – функција за контрола на отворање на врата. Дополнително, safety излези спречуваат рестартирање на машината додека вратата е отворена.

LED диодите на модулот известуваат за работниот режим како и за типот и локацијата на грешка која ја забрзува детекцијата на грешки и го намалува застојот на машина. За safety модулот може да се постават граници за безбедно стопирање меѓу 0.5 Hz и 10 Hz, или тајмер меѓу 0.5 s и 3000 s.

Schmersal safety модул PROTECT SRB

Сакате да дознаете повеќе?

Schmersal safety module PROTECT SRB

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

    Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

    Don’t miss other related news

    Don’t miss other news