Ethernet RFID читачи

Стекнете предност со RFID читачи Q300 од Turck со директна cloud конекција за зголемена ефикасност во производство, покусо време на достава, намалени производни трошоци, и број на грешки!

RFID читачи за следливост

RFID читачите Ви овозможуваат оптимално менаџирање на машини, алатки, и материјали, потоа намалени производни трошоци, покусо време на достава, намален број на грешки, и зголемена ефикасност на производство. Достапни податоци во реално време се основа за ефективни одлуки.

Индустриски RFID читачи автоматски:

 • прибираат податоци
 • овозможуваат следливост на проток на материјали
 • следат ефикасност на машини и опрема
 • следат состојба на средства

Сакате да набавите наши опрема за Идентификација?

Оптимални процеси во производство и логистика

 • Turck RFID Readers Q300 application
 • Turck RFID Readers Q300 application
 • Turck RFID Readers Q300 application

Индустриски UHF RFID читачи се особено вообичаени во полето на внатрешна логистика, или т.н. “gate” апликации. HF технологијата е важен двигател на дигитални производни процеси, а HF RFID читачи успешно се користат во производни процеси многу години. Turck има индустриски RFID читачи достапни за Вас, кои работат и со UHF и HF фреквенции.

Покрај другото, може да ги користите read/write главите за брзо и доверливо следење на материјали во логистика, на индивидуални производи, на транспортери низ производниот процес, …

Супериорна конекција

Индустриските UHF и HF RFID читачи од Turck може да бидат конектирани и кај IT системи (MES, ERP), и кај производни контролни единици со ист интерфејс. Достапни се OPC UA, Modbus TCP, PROFINET, и Ethernet IP интерфејси. Читачот може да биде конектиран со PLC системи без специјални функциски модули.

Конфигурацијата е веб-базирана. Се извршува тест околина за поедноставно стартување, и постои можност за директна конекција на читачот (т.е.: на read/write глави) до cloud. Читачите може да се програмираат во Linux или CoDeSys софтверски пакет:

 • V3 програмирање според IEC 61131-3
 • V3 PLC Runtime
 • OPC-UA сервер
Turck RFID читачи Q300 конекција

Q300 – директна конекција на cloud

Turck RFID уред Q300 cloud конекција

Карактеристики на UHF RFID читач (read/write глави) Q300 за “gate” апликации:

 • вграден веб-сервер за конфигурација на читач
 • веб-базирана UHF RFID тест алатка за едноставна евалуација
 • предна УВ-отпорна активна површина
 • конекција до 4 пасивни RFID UHF антени
 • 4 дигитални влезови/излези
 • 2 W (ERP) максимална излезна моќност
 • LED дијагностика

Повеќе RFID производи од Turck

IP67 рачен RFID читач

IP67 рачен RFID читач

Достапни се и рачни RFID читачи PD67 од Turck која е наменета за читање/пишување на UHF и HF тагови со дополнителни опции за читање на баркодови. Ви овозможува да следите фиксни средства и проток на материјали.

IP67 RFID интерфејс

IP67 RFID интерфејс

IP67 RFID интерфејси ја поедноставуваат инсталацијата на UHF и HF читачи. До 128 read/write глави може да се конектираат на RFID модул во “HF” режим на магистрала.

RFID читачи Turck

RFID читачи

RFID се користи во повеќе реални апликации, како на пр.: проверка на мобилни садови без да се отвораат. Централните податоци се автоматски зачувани, повикани, и проверени, така што исклучуваат простор за грешка и ја зголемуваат ефикасноста на производство.

Сакате да дознаете повеќе?

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Turck RFID Readers Q300

Subscribe to our newsletter!

  Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

  Don’t miss other related news

  Don’t miss other news