Ефективни Jazz PLC контролери

Unitronics Jazz PLC контролерите со вграден текстуален HMI дисплеј и тастатура се конкретно дизајнирани за контрола на Вашите мали машини и поедноставни задачи за автоматика. Тие овозможуваат компактна и економски исплатлива контрола без компромис.

Идеална контрола за поедноставни задачи

Unitronics Jazz PLC контролер

Автоматиката е еден од најважните фактори за продуктивност во индустрија. Бројот на мали и големи машини околу нас континуирано расте. Unitronics Jazz PLC контролерите се идеален избор за контрола на помали и поедноставни задачи за автоматика. Овие програмабилни контролери имаат вградени I/O терминали и вграден текстуален HMI дисплеј.

Преку бесплатната U90 ladder софтверска развојна околина се програмира и логиката и HMI делот на програмата. HMI карактеристиката Ви овозможува употреба до 60 текстуални екрани и 64 променливи.

Сакате да набавите наши PLC опрема?

Карактеристики на Jazz PLC контролери

 • До 40 вградени I/O терминали: дигитални, аналогни, температурни влезови; и транзисторски, релејни, аналогни, PWM излези
 • 4 самонагодувачки PID јамки
 • “Cloner” модул за трансфер на апликации, податоци, и оперативен систем помеѓу Jazz контролери
 • Монтажа: панел или DIN шина
 • Двореден дисплеј со 32 карактери
 • Алфанумеричка тастатура
 • До 60 различни текстуални екрани
 • Пренос на податоци до/од Excel
 • GSM / SMS поддршка
 • Опција за далечински пристап
 • MODBUS
 • OPC/DDE сервер

Сакате да дознаете повеќе?

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

  Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

  Don’t miss other related news

  Don’t miss other news