Контролер за температура во индустриски процеси

West контролерот за температура е универзален процесен PID контролер со кој освен топлина се контролираат и други процеси.

Брза конекција

West контролерот за температура е универзален процесен PID контролер за топлина и за други линеарни индустриски процеси. Димензиите се: 48 x 48 mm, 96 x 48 mm, и 96 x 96 mm.

West контролерот за температура има универзални влезови. Тоа е важна предност поради тоа што нема повеќе потреба од различни влезни картички. Може да се конектираат PT100 сонди, термопарови, напонски или струен аналоген сигнал.

Сакате да набавите наши Контролери?

Лесна конфигурација

Екстремно лесна конфигурација на параметри. Некои модели може да имаат универзални влезови, и мемориски уред. Конфигурација преку USB конекција. Контролните излези може да бидат релејни, SSR, или аналогни.

Портфолиото вклучува и регулатори за гранична температура, и специјални верзии во индустрија за обработка на пластика.

West температурни контролери портфолио

Сакате да дознаете повеќе?

Temperature controller West

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

    Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

    Don’t miss other news