Потенцијал на машински податоци

Приклучете ни се на Secoma вебинарот за да дознаете за бенефитите од прибирање на податоци од Вашите машини, и како да го користите Secomea Data Collection Cloud (DCC) решението за поефикасни бизнис одлуки од ден на ден.

Детали за вебинар

Јазик: Англиски

Датум / Време: било кое време; on-demand вебинар

Времетраење: 15 min

Корисни машински податоци за Вас и Вашиот тим

Прибирање на податоци стана нешто неопходно за оптимизација на производство. Машинските податоци може да Ви дадат увид во тековната статистика за перформанс која гарантира континуирано следење на состојбата на машината, и статусот на производство во реално време. Донесете одлуки врз база на анализа.

Но, како да го снимите вистинските податоци? И како да ги искористите за да донесете оперативни одлуки на дневна база?

  • Прибирате податоци од Вашите машини, и како да ги искористите за да донесете одлуки
  • Оптимизирате производство врз база на OEE стандарди
  • Анализирате историски податоци за оптимален перформанс на производни линии
  • Визуелизирате податоци од сериско производство
  • Реални бизнис сценарија.

Експертите од Secomea ќе Ве воведат во DCC cloud решение за прибирање, обработка, приказ, и искористување на податоци од далечински машини во реално време.

Детали за вебинар

Јазик: Англиски

Датум / Време: било кое време; on-demand вебинар

Времетраење: 15 min

Subscribe to our newsletter!

    Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

    Don’t miss other news