Industrijski interferometar

Micro Epsilon-ov industrijski interferometar bele svetlosti omogućava Vam da beskontaktno merite minimalne udaljenosti i debljine u zahtevnim industrijskim primenama.

Izmerite udaljenost i debljinu bez kontakta 

Micro-Epsilon-ov industrijski interferometar bele svetlosti omogućava Vam da beskontaktno merite minimalne udaljenosti i debljine u zahtevnim industrijskim primenama.

Obezbedite stabilnost merenja sa rezolucijom ispod nanometra. Ovaj interferometar proširuje opseg aplikacija sa konfokalnim senzorima.

Želite kupiti naše Senzore?

Koristite ga u zahtevnim industrijskim primenama 

Industrijski interferometar bele svetlosti je najprecizniji optički merni sistem Micro Epsilon-a. Micro Epsilon je vodeći dobavljač naprednih mernih rešenja u oblasti automatizacije, posebno tamo gde su Vam potrebna izuzetno precizna merenja ili analize.

Interferometar se može koristiti u industriji za merenje udaljenosti i debljine u sub-nanometarskom opsegu, čak i <30 pm. Pored njegove izuzetne tačnosti, možete se osloniti i na stabilnost izvršenih merenja.

Iskoristite robusnost i fleksibilnost 

Industrijski interferometar bele svetlosti sastoji se od robusnog senzora, veoma fleksibilnog optičkog kabla i kontrolera u aluminijumskom kućištu koji se može montirati na DIN nosače.

Pošto kontroler može aktivno da kompenzuje promene u temperaturi okoline i izuzetno je temperaturno stabilan, može se koristiti u uslovima koji zahtevaju temperaturu.

Dužina kabla do 20m omogućava prostorno razdvajanje senzora i kontrolera.

Industrijski interferometar za tačna beskontaktna merenja

Instalirajte ga sa lakoćom

Industrijski interferometar za tačna beskontaktna merenja

Micro-Epsilon rešenje Vam daje veliki izbor podešavanja koja možete lako da napravite preko web interfejsa.

Za optimalnu integraciju interferometra u uređaje i sisteme, dostupan je širok spektar mogućih interfejsa:

  • digitalni interfejsi (Ethernet / EtherCAT / RS422),
  • veze enkodera,
  • analogni izlazi,
  • Izlazi za sinhronizaciju i digitalni I/O.

Odaberite model koji Vam je potreban

Dostupna su 3 modela interferometara za različite primene, dva za merenje udaljenosti i jedan za merenje debljine.

U oblasti industrijske automatizacije, možete koristiti interferometar bele svetlosti u aplikacijama gde Vam je potreban najviši nivo tačnosti merenja u proizvodnji. Dobro će doći npr. u proizvodnji poluprovodnika, tankih filmova / filmova, ekrana, LED dioda i u industriji stakla.

Industrijski interferometar za tačna beskontaktna merenja

Koristite ga u raznim industrijskim ili automatizovanim aplikacijama 

Industrijski interferometar za tačna beskontaktna merenja

Za razliku od konvencionalnih laserskih interferometara, IMS5x00 meri apsolutnu udaljenost. Na ovaj način Vam takođe omogućavaju da izvršite veoma precizna merenja stepenastih profila.

Postoje tri IMS5x00 modela dostupna za različite aplikacije:

IMS5400-DS je dizajniran za najtačnije merenje udaljenosti u industriji. Nudi Vam mogućnost merenja na velikoj udaljenosti od cilja i hvatanja velikog mernog opsega.

IMS5600-DS je dizajniran za merenje udaljenosti sa nanometarskom tačnošću, posebno u proizvodnji elektronike i poluprovodnika. Idealan je ako merite staklo, metale i reflektujuće površine.

IMS5400-TH je dizajniran za nanometarska merenja debljine u industrijskim procesima. Omogućava Vam da imate stabilna merenja debljine u opsegu od 35-2100 µm, bez obzira na udaljenost od mete.

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Industrijski interferometar za tačna beskontaktna merenja

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti